dự án của chúng tôi

  • KINGREAL Vận Chuyển Dây Thép Cắt Theo Chiều Dài Đến Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

    KINGREAL đã lắp đặt thành công dây chuyền cắt thép theo chiều dài tại U.A.E.

  • KINGREAL Vận chuyển Máy rạch đầu đôi đến Nga

    KINGREAL đã sắp xếp các kỹ sư địa phương của Nga đến nhà máy của khách hàng để hỗ trợ lắp đặt máy rạch

  • KINGREAL Vận chuyển Đường rạch cuộn đơn giản đến Ấn Độ

    KINGREAL thiết kế máy rạch cuộn đơn giản, là loại máy tiết kiệm chi phí nhất.